Skip to main content

هنرمندی هلندی ترکیب همه رنگ ها را با شرح هر کدام در کتاب 800 صفحه ای دست ساز به تصویر کشیده بود

در سال 1692 میلادی هنرمندی هلندی به نام “A Boogert” اقدام به تدوین و نگارش کتابی در مورد ترکیب رنگ ها و همنشینی رنگ های آبرنگ کرد. او کتاب را با مقدمه ای کوتاه و توضیحاتی درباره چگونگی استفاده از رنگ در نقاشی آغاز می کند و در ادامه به توضیح چگونگی استفاده از رنگ در نقاشی آغاز می کند و در ادامه به توضیح چگونگی ایجاد رنگ های دیگر و تغییر نام رنگ ها با اضافه کردن و ترکیب یک، دو یا سه رنگ با یکدیگر می پردازد. در آن زمان این موضوع امری ساده و روشن به نظر می رسید، و شاید نیاز به تدوین چنین کتابی احساس نمی شد اما نتیجه و محصول کار، کتابی شد که توضیحات و اطلاعات آن مفاهیم جدیدد و غیر قابل انکاری را مطرح کرد.

این کتاب که نزدیک به 800 صفحه کاملا دستنویس و نقاشی شده دارد، به نام (Traite des couleurs service a la peinture a l eau) 

که می توان آن را “رسانه خدمات رنگ به نقاشی با آب” ترجمه کرد. این اثر، احتمالاً جامع ترین راهنما برای رنگ آمیزی و ترکیب رنگ در زمان خود بود. مورخ کتاب قرون وسطایی “ Erik Kwakkel” که بخشی از مقدمه کتاب را ترجمه کرده است، این کتاب رنگی را به عنوان یک مرجع و راهنمای آموزشی معرفی کرده است. پوشیده و محفوظ بودن این کتاب پر اهمیت رنگی که فقط یک نسخه منحصر به فرد از آن موجود است، موجب شده که این کتاب خیلی به چشم نخورد و تاکنون اطلاعاتی اندک درباره آن منتشر شده است.

سخت نیست که صدها صفحه رنگ این کتاب را با معادل معاصر آن، راهنمای رنگ پنتون “Pantone” که برای اولین بار در سال 1963 منتظر شده است، مقایسه کنیم.

این کتاب در حال حاضر در کتابخانه Bibliotheque Mejanes در Aix-en-Provence ، فرانسه نگهداری می شود.

ماهنامه صنعت چاپ شماره 454

پاسخ دهید